Cursus Meubelrestauratie

Wat is hout?" Die vraag kwam op en werd plotseling gesteld, nadat de grote houtdeskundige, wijlen dr.ir. J.Ph. Pfeiffer, ons vele jaren geleden, in een collegezaal der Technische Hogeschool te Delft, urenlang allerlei aangaande de vele eigenschappen van hout had gedoceerd.
Reeds spoedig kwamen wij op de houtcel en de uit cellulose bestaande secundaire verdikkingslagen van de celwand. Daarna werd de vraag gesteld: "Wat is cellulose?"Als antwoord volgde nu een op het bord weergegeven scheikundige formule. Nog waren velen niet bevredigd, bleven doorvragen en uiteindelijk belandden we bij het kleinste deeltje van een chemisch element, dat nog de eigenschappen van dat element kan representeren: het atoom.
"En dan, en dan, wat is er dan?"vroegen we in steeds grotere spanning.
"Dan is er, daarachter en daarin geopenbaard, het leven, het Goddelijke geheim van
het Leven en daarvan weet ik niets", was Pfeiffers eenvoudig en wijs antwoord.

( W. Boerhave Beekman, Hout in alle tijden, 1952)

Een korte introductie

Na de tweejarige meubelmakersvakschool opleiding in Amsterdam kwam ik bij de firma Andriessen in Haarlem terecht om te leren vleugels zwart te politoeren. Hierdoor werd mijn interesse in de meubelrestauratie gewekt. Na een eenjarige opleiding in Engeland ben ik in oktober 1986 mijn bedrijf D. Le Poole Meubelrestauratie gestart. Sinds 1998 heb ik mijn werkplaats in Haarlem. Naast musea en de grote Amsterdamse veilinghuizen zijn mijn opdrachtgevers voornamelijk particulieren. Na 30 jaar ervaring vind ik het een uitdaging om mijn kennis over het materiaal hout, wat zo prachtig kan verouderen, te delen met anderen. In het oude ambachtsbuurtje, de Vijfhoek, in het hart van Haarlem, begint opnieuw in het najaar 2016 de volgende cursus meubelrestauratie. Er is plaats voor vier/vijf cursisten, die aan de hand van eigen meegenomen meubelen van bv. veiling, familie of thuis, onder begeleiding het meubel in oude glorie zien opleven. Gedurende 10 dagen in 10 weken krijgen de vijf cursisten begeleiding in restauratie-technieken, waarin het ambacht en het plezier centraal staan.

Voor aanvang van de cursus wil ik graag weten wat iedereen wil aanpakken. Dat kan en mag van alles zijn. (kabinetten, tafels, stoelen, klokken en verder alles wat van hout gemaakt is). Elke restauratie begint bij een vaststelling omtrent de houtsoorten die in een meubel gebruikt zijn, in welke periode het meubel is gemaakt, een houtstaat en een begroting. Daarom wil ik voor het eerste meubel graag dat de cursist met mijn hulp bij hem/haar thuis een conditierapport maakt, houtsoorten definieert en een idee ontwikkelt welke restauratie hij wil uitvoeren. Dit is om direct een start te kunnen maken wanneer het meubel in de werkplaats staat en om een beeld te krijgen welke gereedschappen, materialen en afwerkbenodigdheden er nodig zijn.

Cursusonderdelen

Stoelrestauratie
Mogelijke werkzaamheden: stoffering verwijderen, hoekklossen verwijderen, stoel uit elkaar nemen, pennen zo nodig opdikken, breuken lijmen, hout inzetten, fineer inzetten, stoel lijmen,
hoekklossen maken en lijmen, hout schoonmaken, lokaal kleuren, stoffeerklosjes lijmen, houtwormbehandeling, politoer en/of wasbehandeling, documentatie.

Tafelrestauratie
Mogelijke werkzaamheden: poten verhogen, lokaal vlekken verwijderen, poten lijmen, oppervlakteafwerking verwijderen, butsen en krassen vullen met hout, was of vulmiddel,
kleuren, politoer- en/of was- of waspolitoerbehandeling, documentatie.

Kabinet- of kastrestauratie
Mogelijke werkzaamheden: hout en/of fineer inzetten, kleuren, ladegeleidingen ophogen of vernieuwen, snijwerk aanvullen, scheuren in zijkanten op vullen, achterschotten aanvullen, constructiewerk corrigeren, kabinetten stellen, documentatie.

Cursustijden
Elke maandag, woensdag en vrijdag beginnen we om 09.00 uur en eindigen we om 17.00 uur.
De intensieve werkzaamheden komen even tot rust bij koffie, warme lunch en thee en een glas wijn aan het eind van de dag na noeste arbeid.

Gereedschap

Het gereedschap dat in de lijst hieronder is aangevinkt zal als basis moeten worden meegenomen of aangeschaft. De overige gereedschappen en materialen zullen door mij aangeboden worden.
[table id=1 /]

nbsp;

Cursuskosten

De kosten voor de cursus bedragen € 1500.-, voor 10 achtereenvolgende maandagen of woensdagen of vrijdagen. Gaarne over te maken voor de aanvang van de cursus op
NL18 INGB 0007 3862 46 ovv. D. Le Poole, meubelrestauratiecursus najaar 2016.
Inclusief zijn gebruik van gereedschappen, hout, fineer, lijm, afwerkbenodigdheden, koffie, warme lunch, thee en borreltje.

Niet inbegrepen zijn restauraties die uitbesteed worden aan andere disciplines zoals het lijmen van leer of laken in bureaus en secretaires, het gieten van beslag, bijmaken van sleutels. Ook niet zijn inbegrepen zijn grote hoeveelheden hout en/of andere bijzonder kostbare materialen.
Als je het project niet in 10 keer kunt afronden, of je hebt een dag gemist, is er één mogelijkheid om kosteloos in te halen : De 11de cursusdag. Heb je meerdere dagen nodig, dan moeten we die individueel afspreken en rekenen wij 150 euro per extra inhaal-dag. Ook is het mogelijk een enkele dag/ aantal dagen te komen

Transportkosten voor meubelvervoer van en naar de werkplaats: € 0,50 per km en € 30,00 per uur.

Cursusdata

Le Poole cursusdata 2016

Bereikbaarheid

Voor de routebeschrijving naar de werkplaats klikt u hier. Houdt u er rekening mee dat er in het centrum van Haarlem een parkeertarief geldt van ongeveer € 4,10 (op straat) € 3,00 (parkeergarage) per uur.