Restauratie

Behouden gaat voor vernieuwen


In de werkplaats geldt het adagium: "behouden gaat voor vernieuwen". Dat impliceert overigens dat er ook weleens iets verloren gaat. Maar telkens gaat het om de niet essentiële onderdelen van de objecten.

Het 'wezen' van de meubelen blijft steeds bewaard en bewaakt. Hierbij speelt uiteraard ook een belangrijke rol dat verreweg het grootste deel van deze 'objecten' voor de klanten van dit bedrijf helemaal geen 'objecten' zijn, maar gebruiksvoorwerpen, die ook nog eens, in de meeste gevallen een grote tot zeer grote emotionele waarde hebben. Het onder de hoede krijgen en nemen van zoiets vraagt dus nogal wat, van zowel restaurator als van de klant.

De beslissingen over behouden of vernieuwen lijken op een haast harmonieuze manier tot stand te komen. De manier waarmee deze keuzes worden gemaakt zijn te danken aan mijn theoretische achtergrond en jarenlange ervaring.